BÓNG ĐỔ TRONG PHOTOSHOP

Giữ Ctrl + Click lên tựa bài

1.Tu tao ra Bong Do.doc

2.Tao bong do tu dong.doc

3. Bong Do cua Anh tren nen cung mau.doc

4. Bong do co hieu ung Zoom.doc

5.Ve bong do.doc

6. Bong do ly bia.doc

7. Vẽ nhung bóng dổ chính xác.doc

8.Bong do co mau.doc

9.Bong Do bay.doc

10.Bong do phoi canh phia truoc.doc

11.Bong Do phoi canh nghieng.doc

12.Bong do in tren tuong.doc

13. Bong do chieu sau.doc

14. Bong Do trong suot.doc

15. Bong Do co chieu sau.doc

16.Tu tao Hieu ung bong do.doc

17. Nhom hieu ung do bong.doc

LINK 17 Bài BÓNG ĐỔ PHOTOSHOP :

http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/1.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/2.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/3.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/4.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/5.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/6.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/7.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/8.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/9.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/10.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/11.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/12.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/13.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/14.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/15.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/16.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/17.doc

ddth.com

Advertisements