Nơi tâp trung các tut về cách tao chữ ! Thứ Ba, Th10 31 2006 

Kiểu 1 :


Kiểu 2:


Kiểu 3:Kiểu 4:

S.T

Advertisements

17 Bài bóng đổ trong Photoshop ! (New ! ) Thứ Ba, Th10 31 2006 

BÓNG ĐỔ TRONG PHOTOSHOP

Giữ Ctrl + Click lên tựa bài

1.Tu tao ra Bong Do.doc

2.Tao bong do tu dong.doc

3. Bong Do cua Anh tren nen cung mau.doc

4. Bong do co hieu ung Zoom.doc

5.Ve bong do.doc

6. Bong do ly bia.doc

7. Vẽ nhung bóng dổ chính xác.doc

8.Bong do co mau.doc

9.Bong Do bay.doc

10.Bong do phoi canh phia truoc.doc

11.Bong Do phoi canh nghieng.doc

12.Bong do in tren tuong.doc

13. Bong do chieu sau.doc

14. Bong Do trong suot.doc

15. Bong Do co chieu sau.doc

16.Tu tao Hieu ung bong do.doc

17. Nhom hieu ung do bong.doc

LINK 17 Bài BÓNG ĐỔ PHOTOSHOP :

http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/1.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/2.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/3.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/4.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/5.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/6.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/7.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/8.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/9.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/10.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/11.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/12.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/13.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/14.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/15.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/16.doc
http://utbinh.com/OCTOBER/bongdo/17.doc

ddth.com

Cách tạo và sử dụng Brush Thứ Ba, Th10 31 2006 

Cách tạo và sử dụng Brush (Phần 1)

Làm việc với brushes là một phần quan trọng không thể thiếu trong sử dụng công cụ Painting và Editing. Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo và sử dụng những brush đơn giản trong Photoshop.

I. Sử dụng brushes trong thư viện mẫu brushes của Photoshop

– Chọn công cụ Brush

Hình 1

– Trên thanh “Options” sẽ xuất hiện các tính chất của brush.

Hình 2

– Click vào mũi tên nhỏ xổ xuống để lựa chọn những nét bút brush thích hợp.

+ Master diameter: chọn nét bút to hay nhỏ
+ Hardness: chọn nét bút thô,cứng hay thanh, mềm.
+ Click vào biểu tượng nút tròn có tam giác, sẽ xuất hiện một cửa sổ chứa tổ hợp tên của các nét brush (như brush tự nhiên, brush hình vuông…)

Bạn có thể chọn cho mình nhưng nét bút phù hợp.

II. Sử dụng bảng mầu Brushes (Brushes Palette)

– Để mờ được brushes palette bạn có thể thực hiện 2 cách:

+ Window -> Brushes
+ Click Toggle the brushes palette nằm phía bên phải trên thanh Options

Hình 4

– Tính năng các lựa chọn trên Brushes Palette.

Hình 5

Brushes palette với những lựa chọn hình mẫu nét brush được thể hiện như sau:
A: khóa một thuộc tính
B: Mở thuộc tính
C: Lựa chọn nét brush
D: Vùng tổng hợp các thuộc tính
E: Menu pop-up lựa chọn các bursh khác nhau.
F: Hình dạng các nét bút (nó chỉ hiển thị khi bạn chọn “Brush tip Shape”)
G: lựa chọn thuộc tính riêng cho từng brush
H: Xem trước các brush

III. Bài tập ứng dụng

1. Sử dụng các temp brush có trong photoshop.

Bài 1. Vẽ hoa hồng.

– Mở một tài liệu mới với kích thướng 500 x 500 px. nền mầu trắng (#ffffff)

– Chọn Brush Tool

– Mở Brushes palette -> click menu pop-up -> chọn Special effect brushes

– Click chọn brush hoa hồng, đặt các thuộc tình theo hình sau

Hình 7

– Tạo một layer mới (Layer -> new -> layer)

– Nhấn phím “D” để trở về chế độ mầu Foreground và Background mặc định (đen và trắng)

– Vẽ brush hoa hồng lên layer new (bạn nhớ chỉ 1 lần click chuột) – đặt tên cho layer này là “hoahong”


Hình 8

– Bắt đầu tô mầu cho hoa hồng (ở đây tôi thích hoa hồng mầu xanh, vì chưa một lần nhìn thấy hoa thực ngoài đời. bạn có thể chọn mầu bạn thích khi tô cho bông hoa hồng của bạn)

– Chuột phải “layer hoahong” -> chọn Blending options:

– Thiết lập các thuộc tính Inner Shadow, và Outer Glow như các hình sau

Bạn nhớ đặt Blend mode: Normal. và Color của Inner shadow và Outer Glow giống nhau để tạo độ sáng,mịn của các cánh hồng (ví dụ này tôi đặt color : #241AFC), kết quả bạn được

Hình 11

Bài 2: Vẽ Hoa tuyết:

– Mở một tài liệu mới 400 x 400 px, nền mầu đen (#000000)

– Chọn Brush tool

– Mở Brushes palette -> menu pop-up -> chọn Assorted brushes

– Chọn brush hoa tuyết

– Chọn các thuộc tính như sau

– Ấn phím “D” -> ấn phím “X” chuyển chế độ mầu foreground và background là trắng – đen

– Tạo layer mới, đặt tên là “hoatuyet”

– Vẽ brush hoatuyet lên layer (Click một lần chuột)

Hình 13

– Chuột phải “layer hoatuyet” -> chọn Blending options

– Đặt thuộc tính Inner shadow như sau – mục đích làm sáng bông hoa tuyết

Hình 14

– Filter -> blur -> radial blur -> thiết lập thuộc tính

Hình 15

Bạn có thể lập lại bước Radial blur bằng ấn tổ hợp phím “Ctrl + F”

Hình 16

– Click Effects nằm dưới layer hoatuyet -> mở layer style

Hình 17

– Đặt thuộc tính outer glow cho layer hoatuyet như hình sau

Hình 18

– Và kết quả:

Hình 19

Bài 3: Vẽ chiếc lá.

– Các bước trên lập lại bài 1, 2

– Chọn thuộc tính Inner Shadow, và Outer Glowcho brush chiếc lá như sau

Hình 20

– Kết quả:

Hình 21

S.T

các phím tắt trong Photoshop Thứ Hai, Th10 30 2006 

CÁC PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP

1. NHÓM PHÍM F

F1 ——>> mở trình giúp đỡ
F2 ——>> cắt
F3 ——>> copy
F4 ——>> paste
F5 ——>> mở pallete brush
F6 ——>> mở pallete màu
F7 ——>> mở pallete layer
F8 ——>> mở pallete info
F9 ——>> mở pallete action

2. NHÓM PHÍM CHỨC NĂNG

TAB ——>> tắt/mở các pallete
SHIFT + TAB ——>> tắt/mở các pallete trừ pallete tool
CTRL + SPACEBAR ——>> phóng to
ALT + SPACEBAR ——>> thu nhỏ
ALT + DELETE ——>> tô màu foreground
CTRL + DELETE ——>> tô màu background
CTRL + SHIFT + N ——>> tạo layer mới hiện hộp thoại
CTRL + SHIFT + ALT + N ——>> tạo layer mới không hiện hộp thoại
CTRL + Click vào layer trong bảng layer ——>> tạo vùng chọn xung quanh layer
CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6 ——>> tạo Feather
CTRL + I ——>> nghịch đảo màu
CTRL + L ——>> mở bảng Level
CTRL + M ——>> mở bảng Curver
CTRL + B ——>> mở bảng Color balance
SHIFT + F7 hoặc CTRL + SHIFT + I ——>> nghịch đảo vùng chọn
ALT + I + I ——>> xem thông số file hiện hành
/ ——>> khóa layer
SPACEBAR + rê chuột ——>> di chuyển vùng ảnh qua lại
F (nhấn nhiều lần) ——>> hiện thị khung làm việc ở các chế độ khác nhau
CTRL + J ——>> sao chép layer
CTRL + E ——>> merge layer hiện hành với layer đừng phía dưới
CTRL + SHIFT + E ——>> merge tất cả các layer đang có
CTRL + ] ——>> đẩy layer hiện hành lên một cấp
CTRL + [ ——>> đẩy layer hiện hành xuống một cấp
ALT + ] ——>> chọn layer hiện hành lần lượt từ dưới lên trên
ALT + [ ——>> chọn layer hiện hành lần lượt từ trên xuống dưới
SHIFT + dấu cộng ( + ) ——>> chọn chế độ Blend mode lần lượt từ trên xuống dười
SHIFT + dấu trừ ( – ) ——>> chọn chế độ Blend mode lần lượt từ dưới lên trên
ALT + double click vào layer background ——>> đổi layer background thành layer 0
Double click vào vùng trống ——>> mở 1 file có sẵn
CTRL + double click vào vùng trống ——>> tạo 1 fle mới
Nhập số bất kỳ ——>> thay đổi chế độ mờ đục Opacity
D ——>> trở lại màu mặc định đen/trắng
X ——>> nghịch đảo 2 màu background và foreground
CTRL + R ——>> mở thước đo
CTRL + F ——>> thực hiện hiệu ứng thêm một lần nũa
CTRL + ALT + F ——>> thực hiện lại hiệu ứng một lần nữa nhưng hiện thị hộp thoại để thay đổi thông số
CTRL + > (dấu lớn hơn) ——>> tăng size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)
CTRL + < (dấu nhỏ hơn) ——>> giảm size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)
CTRL + W ——>> đóng file đang mở
Các dấu mũi tên ——>> di chuyển vùng chọn sang 1 pixel
SHIFT + Các dấu mũi tên ——>> di chuyển vùng chọn sang 10 pixel
CTRL + Z ——>> undo duy nhất 1 lần
CTRL + ALT + Z ——>> undo nhiều lần
CTRL + SHIFT + Z ——>> redo nhiêu lần
CTRL + U ——>> mở bảng Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U ——>> đổi thành màu trắng đen
CTRL + ENTER ——>> biến 1 đường path thành vùng chọn
CTRL + T ——>> thay đổi kích thước layer ở những chế độ khác nhau
ALT+ S + T ——>> thay đổi kích thước vùng chọn ở các chế độ khác nhau
Dấu ] ——>> tăng size các công cụ tô
Dấu [ ——>> giảm size các công cụ tô

…………………………

3. NHÓM PHÍM CÔNG CỤ:

Các bạn để ý các công cụ nào có hình tam giác nhỏ nằm ở phía góc phải bên dưới, như vậy là còn một số công cụ nằm ở bên trong nữa. Để chuyển đổi qua lại các công cụ trong cùng một nhóm, ta giữ SHIFT + nhấn phím tắt của các công cụ nhiều lần hoặc giữ ALT + Click chuột vào công cụ nhiều lần (nhớ là không buông SHIFT hoặc ALT).Nhóm phím tạo vùng chọn: khi ở trong các phím tạo vùng chọn, các bạn giữ SHIFT để tăng thêm vùng chọn, giữ ALT để giảm bớt vùng chọn, ALT + SHIFT lấy vùng giao nhau giữa 2 vùng chọn.

M ——>> tạo vùng chọn hình chữ nhật/hình tròn
L ——>> tạo vùng chọn tự do
W ——>> tạo vùng chọn cùng thuộc tính màu

Các công cụ khác bạn sẽ biết trong quá trình tìm hiểu. Xin cám ơn.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

S.T